Missie 1:8 heeft ten eerste alles te maken met de tekst uit Handelingen 1:8 waar staat: “… en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde”. En ten tweede heeft het te maken met de gemeente en het gezamenlijke verlangen om door God gebruikt te worden bij Zijn missie. Missie 1:8 coacht hierbij de plaatselijke gemeente om door een effectieve betrokkenheid alle volken met het goede nieuws te bereiken. Missie 1:8 levert een op maat gesneden zendingstraject, rekening houdend met de unieke gaven, talenten en passie van de gemeente. Missie 1:8 schetst een helder beeld van Gods zendingsopdracht en de door God gegeven rol van de gemeente daarbij. Het helpt de gemeente een specifieke strategie te ontwikkelen, eventueel in samenwerking met andere partnerorganisaties.

Wat is de passie van Missie 1:8?

Missie 1-8 wil de gemeente helpen haar unieke roeping en gaven te ontdekken en te gebruiken om in samenwerking met anderen Jezus Christus bekend te maken aan alle volken, zowel in Nederland als over de grenzen.

Hoe werkt Missie 1:8?

Missie 1:8 werkt met ervaren zendingscoaches die al meerdere jaren betrokken zijn bij zending. Omdat zij coachen brengen ze niet hun eigen ideeën in, maar werken vanuit dat wat in de gemeente aanwezig is. Samen met de coach ontwikkelt de gemeente een zendingsstrategie die bij de gemeente past. Dit is cruciaal, want zoals Peter Drucker al schreef:

Culture eats strategy for breakfast!

Dat betekent dat zelfs de meest volmaakte strategie die niet bij de cultuur van de gemeente past, nooit uitgevoerd zal worden. Vandaar dat het cruciaal is om te coachen en niet een kant en klaar product aan te leveren. Daarvoor bieden wij op maat gesneden coachtrajecten aan.

Het zendingscoach-traject

Het zendingscoach-traject is één van de mogelijkheden om passie om te zetten in een haalbare strategie tot eer van God. Het hele traject is modulair opgebouwd. Deze onderdelen worden “tracks” genoemd. Het verdient aanbeveling om alle tracks te doorlopen, maar het is ook mogelijk om eerst de “instap-track” te doen en daarna te kijken wat er nog meer nodig is om de doelstellingen van de gemeente te bereiken.

In het onderstaande schema zijn de verschillende tracks zichtbaar gemaakt. De Zendingscoach tracks worden doorlopen door een deel van de gemeente. De Kairos cursus vormt de basis voor het Zendingscoachtraject en kan door de gehele gemeente worden gevolgd.

Instap-track Uitbouw-track Implementatie-
track
Ontdekken Ontdekken workshops V V V
Ontdek-analyse  V V V
Ontwerpen Mobilisatie workshop en activiteiten V V V
Partner workshop/research V V   
Synergie analyse V V
Ondernemen Lancering Zendingsvisie V
Implementatie Zendingsvisie V
Evaluatie 6mnd / 12mnd  V
Fundament
Kairos course  V

Voordat begonnen wordt aan een coaching project adviseren wij dat er een goed fundament ligt, dat de gemeente goed de rode draad met betrekking tot zending in de Bijbel kent en weet van Gods verlangen dat alle volken bereikt worden met het evangelie. Daarom adviseren we de Kairos cursus aan voordat u aan een zendingscoach traject in uw gemeente begint. De Kairos cursus is een studie over het doel en het plan van God van Genesis tot de voltooiing van de wereld. Het is een spannende, interactieve cursus van negen lessen die naar onze wereld kijkt vanuit Gods perspectief. Het biedt een goede basis voor de hele gemeente. (www.kairoscourse.org). Voor verdere informatie kunt u terecht bij info@missie1-8.nl of bellen kan ook naar 06-40458090.