Kerken en gemeenten pakken steeds meer een missionaire rol op
Wij zien een groeiende beweging onder kerken en gemeenten om een actieve missionaire rol te spelen. Zij willen meer dan hun (financiële) middelen geven (pay, pray and stay out of the way). Dat grote betrokkenheid een duidelijk bijbels principe is, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat in het boek Handelingen de gemeente actief betrokken was bij het initiëren van missionaire activiteiten (Handelingen 13:1.3). De apostel Paulus rapporteerde na afloop van zijn missionaire reizen aan de gemeente in Antiochië. Het initiatief om een missionaire rol op te pakken, ligt bij de gemeente. Zij denkt na over een visie en stippelt een strategie uit. Zij stuurt mensen uit naar plaatsen op deze wereld waar de naam van Jezus nog niet is gehoord. We merken dat vanuit deze rol de betrokkenheid bij Gods mondiale plan groeit.

Wat is de rol van een organisatie?
Heeft een missionaire organisatie dan geen rol meer? Wij denken dat een missionaire organisatie zeker een faciliterende rol heeft en broodnodig is. Bij deze organisaties werken professionals die vaak missionaire ervaring hebben. Ook hebben ze een netwerk in binnen en buitenland waar een kerk/gemeente gebruik van kan maken. Wij zien zeker het belang om met missionaire organisaties samen te werken als gelijkwaardige partners.

Onze ervaring
Missie 1:8 is er van overtuigt dat wanneer gemeenten tijd nemen om hun betrokkenheid bij zending en evangelisatie te doordenken, en tot een gezamenlijk plan komt, dit gegarandeerd zal leiden tot een hogere effectiviteit.
Daarom is de visie van Missie 1:8:
De gemeente helpen haar unieke roeping en gaven te ontdekken en te gebruiken om
in samenwerking met anderen Jezus Christus bekend te maken aan alle volken.

Zie voor meer informatie over coaching deze link