ondernemers investeren in missionaire projecten

Investeren in missionaire projecten

Stel dat u als ondernemer wilt investeren in missionair werk, dan kan Missie 1:8 u daarbij helpen. Wij willen graag de verbinding leggen tussen u aan de ene kant en een gemeente of project aan de andere kant. We noemen een tweetal mogelijkheden.

2 Missionaire voorbeelden

  1. U kunt door uw investering een coachproject mogelijk maken in een kerk of gemeente. Daardoor zal in de gemeente een missie en visie ervoor zorgen dat de gemeente een concreet plan maakt om missionair betrokken te raken. Als gevolg daarvan worden mensen uitgezonden naar onbereikte bevolkingsgroepen. Hoewel gemeenten financieel bijdragen aan een coachtraject, blijven investeringen van buitenaf noodzakelijk om het project succesvol af te sluiten.
  2. Ten tweede kunt u door uw investering kerken en gemeenten ondersteunen doordat hen tools aangereikt worden die helpen bij het concretiseren van missionaire plannen. U kunt denken aan ebooks, webinars, artikelen, workshops enz. Materialen kunnen kosteloos van de Missie 1:8 website gedownload worden. Trainingen en workshop worden in de gemeente verzorgd. Net zoals onder het vorige punt wordt de inzet van Missie 1:8 exponentieel vermenigvuldigd. Een grote groep mensen krijgt training of onderwijs en kan het gebruiken in de eigen context (2Tim2:2).

Contact met Missie 1:8

Op verschillende manieren kunt u met Missie 1:8 in gesprek raken. U kunt ons bereiken door een bericht te sturen via de contact pagina van deze website. Daarna neemt een coach van Missie 1:8 contact met u op. Hij kan op locatie een presentatie geven over de visie die achter dit project steekt. Naar aanleiding daarvan kunt u met ons in gesprek gaan en kijken waar u mogelijkheden ziet om te investeren.

Wanneer u besluit betrokken te raken, proberen wij u op verschillende manieren van informatie te voorzien. Ten eerste krijgt u regelmatig een nieuwsbrief toegestuurd waarin ontwikkelen worden gedeeld. Daarnaast is er eenmaal per jaar een gelegenheid om met andere zakenmensen van gedachten te wisselen over de voorgang van Missie 1:8, de stand van zaken binnen de gemeenten die worden ondersteund en de projecten die naar aanleiding van de coachtrajecten geïnitieerd zijn. Natuurlijk kunt u op elk ander moment ons benaderen om uw vragen te stellen.

We komen graag met u in gesprek!