Waar werkt missionscoaching naar toe?
Waar droom jij van? Johannes zag in het boek Openbaring een glimp van Gods droom. Volken, naties aanbaden het Lam van God. Doe je mee? Misschien sta jij in de toekomst naast iemand die het evangelie gehoord heeft via de gemeente waartoe jij nu behoort. Samen willen we plannen maken daar een radertje in te zijn. Dat is de basis van het Missie 1:8 Coachtraject.

Het Coachtraject in de praktijk
Het hele traject bestaat uit 7-8 workshops. Het aantal workshops hangt van de voortgang gedurende het proces. Het doorspreken van thema’s kan meer tijd vragen dat van te voren ingeschat wordt. Als het voorspoedig gaat, kan het ook in minder sessies afgerond worden. Het proces staat voorop. Het is niet het planmatig doorlopen van een aantal stappen die afgevinkt worden.

Tussen de sessies zitten ongeveer 4 weken. Deze frequentie is gekozen, zodat het mogelijk is de hele gemeente mee te nemen in het traject.

De workshops zijn verdeeld over drie thema’s die beginnen met een ‘O’: Ontdekken, Ontwerpen en Ondernemen. Elk onderdeel lichten we kort toe.

A. Ontdekken
In vier workshops wordt gekeken naar de missionaire situatie in de gemeente. Omdat in de breedte wordt gekeken naar de inzet binnen de gemeente is het in dit stadium nodig dat leidinggevenden in de gemeente, vertegenwoordigers van verschillende onderdelen in de gemeenten en mensen van de missionaire teams aanwezig zijn. Besproken wordt o.a.:
+ Wat gaat goed in de gemeente en waar is verbetering mogelijk?
+ Wat zijn waarden die van belang zijn in relatie tot missionair werk.
+ Ongeschreven regels in de gemeente die een verandering naar meer betrokkenheid bij missionair werk kunnen belemmeren. etc
Na deze ‘Ontdekken’-fase gaan we naar Ontwerpen

B. Ontwerpen
In dit deel van het traject is het niet noodzakelijk dat alle deelnemers uit het voorgaande deel aanwezig zijn. Doel is om om is dit deel te komen tot een strategisch plan en doel.
Via de doelen komt men langzaam tot een meer concrete strategie. Het is natuurlijk vaak zo dat men aansluit of integreert bij bestaande projecten.

C. Onderneem
Dit deel begint met de lancering van het plan samen met haar missie en visie. Het wordt feestelijk in de hele gemeente gevierd. Vervolgens wordt het plan in werking gesteld: partnerschappen zijn opgezet, het evangelie wordt dichtbij en ver weg gedeeld en de kerk wordt gemobiliseerd.

De korte versie – GPS traject
Het GPS traject is bedoeld voor die gemeenten die minder tijd ter beschikking hebben om het hele O3 traject te doorlopen. Een aantal thema’s uit het O3 traject komen terug bij het GPS traject, maar de uitgebreide implementatie is weggelaten. Na de onderzoeksfase kan de gemeente zelf aan de slag met de implementatie of kan beslissen alsnog door te gaan.