Wij hebben al een aantal zendelingen uitgezonden. Wat doen wij met hen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om deze nieuwe situatie door te voeren. Wij noemen er hier drie. Een gemeente kan de bestaande zendelingen blijven ondersteunen en de nieuwe visie alleen toepassen op toekomstige werkers. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente de betrokkenheid bij een zendingswerker over een aantal maanden/jaren afbouwt, zodat de zendingswerker in staat is een andere gemeente te vinden die betrokken wil zijn. Ten derde, het traject houdt rekening met de gemeente zoals zij op dat moment functioneert. Als zij zendelingen heeft uitgezonden, kan zij besluiten om de doelgroep van de zendelingen als focus van de gemeente te kiezen.

Wat doen we als een gemeentelid “ergens anders naar toe wil”?
Het gevolg van het vastleggen van een visie is dat er keuzes gemaakt moeten worden. Een keuze maken, betekent ook dat er voor sommige zaken niet gekozen wordt. Iemand die graag ergens anders naar toe wil kan gevraagd worden om te bidden of hij of zij naar het focusgebied van de gemeente wil gaan. Mocht het zo zijn dat iemand blijft bij zijn of haar oorspronkelijke wens, het mogelijk is dat de gemeente besluit deze persoon niet uit te te zenden.

We kunnen de tijd die ervoor staat niet vrijmaken?
Het is mogelijk om dit traject in een verkorte vorm te doorlopen. Maar, wanneer de leiders van de gemeente een diepgaande verandering willen zien, is het verstandig het hele traject te doorlopen in de voorgestelde tijd.

Wij zijn niet in staat de benodigde leiders voor dit traject vrij te stellen.
Leiders vertalen de visie naar de gemeente. De leiders doen juist mee, zodat het gemeentelijke draagvlak zo hoog mogelijk is. Wanneer sleutel personen niet deelnemen aan het traject, is het mogelijk dat de resultaten tegenvallen. Als coaches stimuleren wij gemeenten om vanaf het begin het draagvlak zo breed mogelijk te maken, te beginnen bij de leiders en de voorganger.

We kiezen een aantal onderdelen uit het traject die door het zendingsteam kunnen worden uitgewerkt.
Net als bij de vorige opmerking geldt dat een breed draagvlak de kans op succes vergroot. Dat draagvlak kan niet worden gecreëerd door een beperkt aantal teamleden van de zendingswerkgroep. Ten tweede, het hele traject is ontworpen om tot verandering te komen. Als er een deel wordt uitgehaald en de rest achterwege blijft, zal werkelijke verandering niet tot stand komen. Een gemeente kan dat deel zelf doen, maar doorloop ook dan het hele traject.

Is er geen ruimte voor andere zendingsactiviteiten?
Het is verstandig om een “potje” te reserveren voor activiteiten die buiten het strategieplan vallen. Wij kunnen niet alles in plannen vastleggen en het kan zijn dat de Heilige Geest een gemeente naar een specifiek project of taak leidt.

Maar in Nederland is toch ook evangelisatie nodig?
Ja, dat is helemaal waar. Toch is de kerk in Nederland in staat om in de eigen omgeving het evangelie zichtbaar te maken en ervan te vertellen. Er zijn nog veel onbereikte volken waar tot nu toe nog niemand het evangelie heeft gebracht. Deze volken hebben mensen van buiten nodig om het evangelie te horen.

Onze kerk is er nog niet aan toe.
Wanneer is een kerk er wel aan toe? Geen enkele kerk is volmaakt, er valt altijd iets te verbeteren. Dit traject kan helpen om over de essentie van kerk-zijn na te denken en daarna een strategie te ontwikkelen die de hele kerk ten goede komt.