Seoul zal het podium zijn voor het aanstaande Lausanne Congres later dit jaar. Ter voorbereiding publiceerden ze het uitgebreide verslag met de naam “State of the Great Commission”. Je kunt het verslag en meer informatie over de uitvoering van de Grote Opdracht vinden op https://lausanne.org/report of alleen het verslag via deze link: Lausanne Report


Procentueel zijn er in Afghanistan heel weinig christenen.

Het is natuurlijk niet mogelijk om de toekomstige aantallen van christenen op aarde te voorspellen. Ook niet hoe de betrokkenheid van hen bij zending zal zijn. Toch doet dit verslag een poging en is het is een zeer boeiend verslag geworden.
Bepaalde zaken in het verslag zijn voorspelbaar. Zo wordt verwacht dat de verschuiving van het christendom van het Noorden naar het Zuiden zich zal voortzetten. Europa zal als je kijkt naar verhoudingen in het wereldwijde christendom flink terrein verliezen en Afrika zal sterk groeien. De verwachting is dat in 20250 Noord-Amerika en Europa samen nog niet eens een kwart van het wereldwijde christendom uitmaken. Terwijl momenteel het ongeveer een derde is.

Hier zijn in het kort drie opvallende punten  uit het verslag:

  1. Verkeerde balans van uitgezonden zendelingen! Slechts drie procent van de internationale zendelingen gaat naar de onbereikten (die 40 procent van de wereldbevolking uitmaken). Dus 97 procent van de zendelingen wordt naar mensen gestuurd die al toegang hebben tot het evangelie. Er worden bijvoorbeeld meer zendelingen naar Europa gestuurd dan naar Azië. Terwijl Azië 60 procent van de wereldbevolking huisvest (versus Europa met 10 procent). Daarnaast herbergt Azië het merendeel van de onbereikte volken ter wereld.
    De kosten voor het sturen van een zendeling naar Europa kunnen het tienvoudige overschrijden van het sturen van een missionaris (of het uitrusten van een inheemse missionaris) in een onbereikte context in Azië of Afrika. De meeste missionarissen gaan naar een overwegend christelijke of postchristelijke context, wat leidt tot een gebrek aan verbinding met aanhangers van andere religies. Bijna negen op de tien moslims en hindoes kennen geen persoonlijke christen. Het gebrek aan contact versterkt het idee dat het christendom een westerse religie is.
  2. De digitale wereld biedt nieuwe mogelijkheden: Het aantal mensen met een bijbel-app op hun telefoon is explosief gestegen. Daarnaast is het aantal beschikbare bijbelvertalingen in eigen taal ook enorm toegenomen. Dit is een succes voor de wereldwijde zending!
  3. Er blijft een voortdurende aanwezigheid van onbereikte volken en mensen: Ondanks meer dan 2000 jaar sinds de Grote Opdracht door de Here Jezus werd gegeven zijn er nog steeds onbereikte volken en onbereikte mensen. Met uitzondering van Afrika zal in alle regio’s een deel van de bevolking dat niet is geëvangeliseerd, toenemen. Dit is een grimmige omkering van een eeuw van groeiende toegang tot het evangelie over de hele wereld. Zuid-Azië (India, Pakistan en Bangladesh), blijft naar verwachting de minst geëvangeliseerde regio voor nog vele decennia.