webinar

Na een half jaar van afwezigheid keert het webinar terug bij Missie 1:8. Daar zijn we erg blij mee. Het is een mooi middel om vanaf de bank thuis mee te praten over missionaire thema’s. We hopen uiteraard dat het niet bij meepraten blijft, maar dat ook de betrokkenheid in de toekomst zal groeien.

Details

Op maandag 13 februari, om 20.00 uur is het thema: “Moeten we nog zendelingen uitzenden?” Het webinar wordt verzorgd door iemand die werkzaam is in een Noord Afrikaans land. Daarom maken we de naam niet bekend en zal geen video gebruikt worden.

Waarom dit thema?

De betrokkenheid bij de kerk neemt al decennia lang af in Nederland. Tijdens coachsessies horen we dat de missionaire focus daarom vooral op Nederland moet liggen. Nederlanders raken steeds verder verwijderd van het christelijk geloof en onze missionaire kerkelijke inzet moet proberen mensen terug te brengen naar de kerk. Zending in andere landen kan door de kerken ter plaatse worden opgepakt, daar hebben ze onze steun niet bij nodig.

Waarom sturen we dan nog zendingswerkers uit? Is dat dan nog wel nodig? Dat is onderwerp van dit webinar. Luister en praat mee.

Geef je op via deze link op de website.