Eyeopener

Wat een eye-opener als mensen gaan beseffen dat het mandaat voor zending veel en veel groter is dan Mattheus 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te […]