brainstorming

Waar werkt missionscoaching naar toe?

Waar droom jij van? Johannes zag in het boek Openbaring een glimp van Gods droom. Volken, naties aanbaden het Lam van God. Doe je mee? Misschien sta jij in de toekomst naast iemand die het evangelie gehoord heeft via de gemeente waartoe jij nu behoort. Samen willen we plannen maken daar een radertje in te zijn. Dat is de basis van het Missie 1:8 Coachtraject.

Het traject in de praktijk

Het hele traject bestaat uit 7-8 workshops. Het aantal workshops hangt van de voortgang gedurende het proces. Het doorspreken van thema’s kan meer tijd vragen dat van te voren ingeschat wordt. Als het voorspoedig gaat, kan het ook in minder sessies afgerond worden. Het proces staat voorop. Het is niet het planmatig doorlopen van een aantal stappen die afgevinkt worden.

Tussen de sessies zitten ongeveer 4 tot 6 weken. Deze frequentie is gekozen, zodat het mogelijk is de hele gemeente mee te nemen in het traject.

De workshops zijn verdeeld over drie thema’s die beginnen met een ‘O’: Ontdekken, Ontwerpen en Ondernemen. Elk onderdeel lichten we kort toe.

Ontdekken

In vier workshops wordt gekeken naar de missionaire situatie in de gemeente. Omdat in de breedte wordt gekeken naar de gemeente is het in dit stadium nodig dat leidinggevenden in de gemeente, vertegenwoordigers van verschillende onderdelen in de gemeenten en mensen van de missionaire teams aanwezig zijn.De brainstormsessies worden gestuurd worden door een aantal praktische werkvormen. Deze werkvormen halen een aantal zaken naar boven met betrekking tot de missionaire inzet:

  • Wat gaat goed in de gemeente en waar is verbetering mogelijk?
  • Waarden die van belang zijn in relatie tot missionair werk.
  • Ongeschreven regels in de gemeente die een verandering naar meer betrokkenheid bij missionair werk kunnen belemmeren.
  • Via de definitie van een missie en een visie krijgt de missionaire inzet meer focus.

Na elke workshop wordt een rapport opgemaakt als een samenvatting van wat is besproken. Daarnaast kijkt het ook vooruit en geeft een aantal coach tips voor de volgende sessie. Aan het begin van elke sessie zal kort worden teruggekeken en vastgesteld worden of ‘alle neuzen dezelfde kant opstaan’.

Na deze ‘Ontdekken’-fase bent u in staat zich een goed beeld te vormen van de stand van zaken in uw gemeente met betrekking de missionaire inzet. Dit is het moment waarop u zich afvraagt: ,,Zijn we tevreden met de huidige stand van zaken?” U kunt nu beslissen of u verder wilt om de missie en visie om te zetten in concrete plannen.

Ontwerpen

In dit deel van het traject is het niet noodzakelijk dat alle deelnemers uit het voorgaande deel aanwezig zijn. Er is overleg nodig om te bepalen welke mensen verder gaan. Het spreekt voor zich dat vertegenwoordigers van de missionaire teams in de gemeente wel deelnemen. Voor de communicatie naar de gemeente toe helpt het als iemand van de raad meedoet.

Doel is om om is dit deel te komen tot een strategisch plan. Om tot dit plan te komen worden de missie en de visie omgezet in concrete en haalbare doelen. Deze doelen stellen de gemeente in staat om van de huidige situatie te komen tot de gewenste situatie.

Om deze doelen te bepalen, wordt ten eerste de focusgroep of het focusgebied bepaald. De missie en visie sturen de beslissing tijdens de brainstorm. Ook bidt de groep en de gemeente voor Gods leiding in dit proces. Een onderzoeksreis door een aantal deelnemers kan helpen. Extra informatie verkrijgt men door research of gesprekken met specialisten en/of missionaire organisaties.

Vervolgens kijkt men welke missiepartner(s) het beste past bij het realiseren van de doelen. De coach helpt de gemeente en put uit zijn/haar netwerk.

Met deze informatie kan men bepalen welke doelen gedefinieerd moeten worden om de groep of het gebied te bereiken. Via de doelen komt men langzaam tot een meer concrete strategie. Het is natuurlijk mogelijk dat men aansluit bij bestaande projecten.

Ten derde wordt naar binnen gekeken. Hoe kan de gemeente betrokken worden bij de plannen? De doelen moeten landen bij de grotere groep, zodat ze in de toekomst de visie ondersteunen.

Naast het ‘huiswerk’ buiten de sessie om zijn 3 to 4 brainstormsessie nodig om de doelen vast te stellen en de eerste draft van het strategisch plan te schrijven. Van elke sessie schrijft de coach ook nu een rapport dat terugkijkt en input levert voor een volgende keer.

Onderneem

Dit deel begint met de lancering van het plan samen met haar missie en visie. Het wordt feestelijk in de hele gemeente gevierd. Vervolgens wordt het plan in werking gesteld: partnerschappen zijn opgezet, het evangelie wordt gedeeld, gemeenten worden gesticht en de kerk wordt gemobiliseerd.

Na verloop van tijd vindt een evaluatie plaats. Indien nodig worden missie, visie en doelen bijgeschaafd.

In ons eBook ‘De kerk bereikt de wereld’ staat meer informatie.