Missie 1:8 werkt samen met een netwerk van partners (in alfabetische volgorde):

CAMA Zending

CAMA is een christelijke zendingsorganisatie die niets liever wil dan getuigen van Gods Liefde over de hele wereld. CAMA sticht kerken en gemeentes vooral op die plekken waar mensen nog nooit over Jezus hebben gehoord.

 

 

International Church Plants

ICP is een netwerk dat interculturele gemeentestichting ondersteunt vanuit het verlangen dat verschillende culturen in Nederland, en via hen in de thuislanden het woord van God mogen ontvangen. ICP is ervan overtuigd dat het stichten van nieuwe gemeenten Bijbels bezien een goede weg is om mensen gepassioneerde volgelingen van Jezus te zien worden. Daarom wil ICP bestaande kerken motiveren en toerusten om interculturele dochtergemeenten te planten.

 

ECM Nederland

ECM wil in Nederland en overal in Europa christelijke gemeenschappen helpen ontstaan, waar mensen zoeken naar een samenleving in de voetsporen van Jezus en zo het goede nieuws van het Evangelie in woord en daad verspreiden.

 

Interserve

Geloof gaat over heel je leven. Ervan getuigen dus ook. Interserve zendt christenprofessionals uit naar Azië en de Arabische wereld. Ze zijn gewoon aan het werk. Daar leggen ze contacten. En delen ze hun geloof. Je laat je geloof nu eenmaal het eenvoudigst zien in je dagelijkse omgeving. Geloof wérkt!

 

 

 

KairosDe Kairos Cursus is een studie naar het doel en plan van God van Genesis tot het einde. Een boeiende cursus van negen lessen waarbij je naar de wereld gaat kijken vanuit God’s perspectief:

  • ontdekt de rode draad van Genesis tot Openbaring.
  • zie de ontzagwekkende vooruitgang van het christelijk geloof in de wereld.
  • onderzoek de uitdagende, maar bereikbare laatste frontier van wereld zending
  • ontdek jouw aandeel en plek in de groei van God’s koninkrijk op aarde.
  • leer van sommige van de meest aansprekende zendelingen, theologen en geschiedkundigen.

Deze cursus is voor iedereen die wil groeien als een discipel van Jezus en wil ontdekken waar God op uit is in deze wereld. Het is wel een intensieve cursus waarbij ook veel gelezen moet worden.

 

WEC NederlandWEC (Wereldwijde Evangelisatie voor Christus) wil de onbereikte volken in deze wereld bereiken met het bevrijdende evangelie van Jezus Christus. WEC Nederland maakt als zendingsorganisatie onderdeel uit van WEC International met 1800 werkers uit meer dan 50 landen, werkend in 90 landen. Werkers worden uitgezonden vanuit een gemeente of kerk. WEC Nederland faciliteert het uitzenden van werkers door middel van werving, toerusting, zorg en ondersteuning.

 

No ChoiceMissie 1:8 is sympathisant van het No Choice netwerk. No Choice is een campagne van bijna 20 organisaties die samen de wens delen om deze 3 miljard* ‘minst bereikten’ te bereiken met het Evangelie. Zodat ook zij Jezus leren kennen.