Skip to main content

Multicultureel kerk-zijn

Multicultureel kerk-zijn

Wordt de kerk multicultureel in Nederland? Het Centraal bureau voor de Statistiek kwam in 2008 met deze uitspraak: Volgens de nieuwe allochtonenprognose zal Nederland in 2050 bijna 5,0 miljoen allochtonen tellen, 1,8 miljoen meer dan in 2008. Omdat de totale Nederlandse bevolking in de periode 2008–2050 met 0,9 miljoen toeneemt (van 16,4 naar 17,3 miljoen), […]

Buren én de naties

Matthew Ellison, President van 1615.org spreekt vanuit Handelingen 1 en 13 en benadrukt dat de kerk het medium is om mensen, die nooit van Jezus hebben gehoord, te vertellen wat het evangelie inhoudt. Neem de tijd om deze belangrijke boodschap te horen, te overdenken en er iets mee te doen.