Rocco Rausch

Missionair

Het volgende webinar van Missie 1:8 behandelt een thema dat veel kerken bezighoudt: missionair zijn in een seculariserende samenleving. Het onderzoek ‘God in Nederland’ berichtte in het voorjaar van 2015 dat meer dan 80% van de Nederlandse bevolking niet meer in de kerk komt. Voor het merendeel van de Nederlanders is het christendom een exotische wereld geworden. Hoe ben je christen in een veranderende samenleving waar de kerk een marginale rol speelt? Dat is een vraag die menig predikant en kerkelijk leider parten speelt. Voor sommigen is dan een reden om te gaan pionieren.  Anderen sluiten kerken, met name voor rooms katholieke kerken is dat het geval. Bestaande kerken denken na hoe ze missionair kunnen zijn. Wat ook de reactie is, het roept veel vragen op en leidt tot bezinning. Er verschijnen studie en de naar aanleiding daarvan worden weer studiedagen georganiseerd. Deze worden vervolgens door veel voorgangers en kerkmensen bezocht? Maar kan het tij gekeerd worden? Krijgen we Nederland de kerk weer in?

Voorganger

Rocco Rausch is voorganger in Tilburg, een plaats waar regelmatig rooms katholieke kerken voor het laatst de deur achter zich dichtdoen. Hij zal in dit webinar spreken over missionair kerk-zijn in post-christelijk Nederland. Hij heeft veel ervaring op dit vlak en hield spreekbeurten over het thema. We hopen dat een levendig gesprek zal leiden tot verfrissende inzichten.

Opgeven

Het webinar is geheel vrijblijvend en kan vanuit de eigen huiskamer gevolgd worden. Kik samen of met een groep en kom op die manier met elkaar in gesprek. U hebt alleen een computer met geluid nodig om de inleiding te volgen. Het webinar is op donderdag 21 september en begint om 19.30 uur. Geef je op via de website of via info@missie1-8.nl.