multicultureel kerk-zijn

Wordt de kerk multicultureel in Nederland? Het Centraal bureau voor de Statistiek kwam in 2008 met deze uitspraak:

Volgens de nieuwe allochtonenprognose zal Nederland in 2050 bijna 5,0 miljoen allochtonen tellen, 1,8 miljoen meer dan in 2008. Omdat de totale Nederlandse bevolking in de periode 2008–2050 met 0,9 miljoen toeneemt (van 16,4 naar 17,3 miljoen), groeit het aandeel van de allochtonen in de bevolking sterk, van 19,6 naar 28,7 procent. Niet-westerse allochtonen nemen het grootste deel van deze groei voor hun rekening. In 2050 zal hun aantal 3,0 miljoen bedragen, tegen 1,8 miljoen in 2008.

In 2050 zal 1 op de 3 mensen in Nederland roots hebben die buiten Nederland liggen (recent kwam in het nieuws dat de overheid het woord allochtoon wil afschaffen, maar in het citaat is daar nog geen sprake van).  Voor sommigen komt dat bedreigend over, zelfs voor christenen. De Nederlandse identiteit zou op verschillende manieren op het spel staan. De grote vraag is of dat niet voornamelijk op angst is gebaseerd en of juist christenen dat als een kans zouden moeten zien.

Wat is de rol van de kerk daarbij in de samenleving? Zal de kerk ook op deze manier door verschillenden huidskleuren vertegenwoordigd zijn in 2050? Ik noem twee organisaties die zich richten op nieuwe culturen in Nederland:

  • International Church Plants sticht interculturele kerken in Nederland. Mensen vanuit allerlei achtergronden vinden Jezus. Een mooi initiatief. Het zal best wel eens spannend zijn, maar dat weerhoudt hen er niet van om te beginnen en samen Jezus te zoeken. Er zijn inmiddels meer dan 30 gemeenten gesticht.
  • Stichting Gave help kerken vanuit de bestaande situatie zich uit te strekken naar mensen die vanuit een andere cultuur in Nederland komen wonen. Recent organiseerde Missie 1:8 een webinar waarin Anette Hollander die handvatten meegaf om als gemeente iets te betekenen voor mensen die in Nederland asiel aanvragen.

De bijbel laat zien dat de eerste christenen vanuit allerlei achtergronden elkaar vinden in eenzelfde kerk. Lees Handelingen 13 waar Paulus en Barnabas uitgezonden worden door een multicultureel leiderschapsteam. Spanning was er ook. De brief van Paulus aan de Romeinen laat bijvoorbeeld zien dat mensen met verschillende culturele gewoonten elkaar in de haren vlogen. Galaten 3:28 en 29 zegt dat christenen één zijn in Jezus. Van welke achtergrond je ook bent. Wanneer we het Nieuwe Testament door deze bril lezen, zal het opvallen Jezus binnenkwam in allerlei culturen.

Het zal in de komende jaren een uitdaging blijven om “samen in de naam van Jezus” een loflied aan te heffen en zo werkelijk ook multicultureel te zijn. International Church Plants kan u helpen bij het stichten van een nieuwe gemeente. Stichting Gave kan u helpen om iets te betekenen voor mensen die uit een traumatische verleden in Nederland komen wonen.