412904Andrew Scott, directeur van Operatie Mobilisatie in de VS, schreef recent het boek “Scatter – go therefore and take your job with you”. Hij legt de titel in het boek uit. Kern is dat mensen in de Bijbel door God actief over deze aarde verspreid werden. Dat was het geval met de toren van Babel, maar gold ook de eerste kerk. Wij vandaag de dag zijn niet anders en gaan (scatter) uit over deze wereld op te laten zien dat er een God is die in Jezus met mensen in contact wil komen. Hoewel dat een belangrijke opmerking is, heeft het laatste deel voor de zending vandaag de dag meer gevolgen.

Scott zien veranderingen in de maatschappij optreden. De financiering van zending wordt moeilijker. De millennials steken geheel anders in elkaar dan de generaties daarvoor. Deze groep zal zich moeilijk committeren aan een levenslange zendingsbediening. Daarnaast maakt Scott dat duidelijk door het vertellen van verhalen. Verhalen zeggen deze groep meer dat leerstellige preken die de noodzaak van zending moeten onderstrepen. Scott legt uit dat juist in onze tijd de meeste niet christenen in landen waar zendelingen moeilijk binnenkomen. Hij legt deze puzzelstukken bij bij elkaar en concludeert dat christenen ervoor moeten kiezen om in moeilijk toegankelijke landen te gaan werken voor internationale bedrijven en daar het geloof praktische moeten maken.

Tussen twee haakjes, “tentmaking” wordt door Scott “tentfaking” genoemd, omdat de baan in die context vaak een dekmantel is, maar geen opstap om werkelijk te integreren.

Het werken voor een internationaal bedrijf maakt de opstap een stuk gemakkelijker. Het wil niet zeggen dat het zending zoals de meeste mensen dat kennen, wordt afgeschaft. Het blijft zeker een rol vervullen, maar zal aan verandering onderhevig zijn.

Ik eindig met een citaat:

It is my opinion that God is once again preparing a set of unique circumstances to facilitate the mass movement of followers of Jesus into the thoroughfares of the world taking with them the gospel of Jesus, which has the power to change every aspect of life. … It is time for a movement to begin.