Missionair groeien in een frameworkTools

Net als Missie 1:8 bieden verschillende organisatie tools aan om de missionaire drive in de gemeente te verhogen. Upstream heeft een framework ontwikkeld dat behulpzaam kan zijn bij het stroomlijnen van de noodzakelijk stappen om missionair werk om te zetten: van het maken van een strategie, het het uitzenden van mensen naar een specifiek gebied en de evaluatie achteraf.

Missionair groeien: framework

Het framework bestaat uit 17 stappen die gegroepeerd zijn in 4 blokken. Elk blok wordt kort even beschreven om een indruk te krijgen:

  1. Opzetten: het eerste deel geeft aandacht aan de betrokkenheid van de hele gemeente, de missie en de visie en het ontwikkelen van een strategie.
  2. Ontwikkelen: Het plan wordt omgezet naar de praktijk en er wordt gekeken hoe organisaties kunnen helpen om mensen uit de gemeente uit te sturen.
  3. Opereren: De werkers wordt uigetsuurd, krijgen steun en er is bijsturing als dat noodzakelijk is.
  4. Vermenigvuldigen: De uitgezonden mensen geven feedback op het project waar ze aan verbonden zijn. Mochten mensen terugkeren, dat motiveren ze anderen op een bediening op te pakken. Afhankelijk van de ervaringen kan de strategie aangepast worden.

Evaluatie

Het framework is overzichtelijk opgebouwd. Een gemeente kan eenvoudig bepalen waar men wil beginnen of welk punt meer aandacht vraagt. Een nadeel is dat een gemeente die vanaf de basis opnieuw de zendingsstrategie wil doordenken weinig extra informatie krijgt dan de korte beschrijving bij elke stap. Niet iedereen zal het eenvoudig vinden om elke stap te vertalen naar de concrete situatie in de gemeente. Er is dus nog iets meer nodig dan alleen een schema en de uitleg van de betekenis. Dat is zeker een aandachtspunt voor de toekomst.

Downloaden van de informatie

Op de website van Upstream staat veel informatie over verschillende missionaire thema’s . Om het framework te downloaden, klikt u op deze link.