Hans Kuijpers

Hans Kuijpers, directeur ECM,  spreekt over ‘Contextualisatie in Europa’ tijdens webinar.

Verandering

Europa is in de afgelopen vier vijf decennia op religieus vlak enorm veranderd. Het onderzoek ‘God in Nederland’ in 2007 bevestigde de terugloop van de kerkgang. Deze tendens heeft zich daarna alleen maar doorgezet. Religie ontpopte zich vervolgens in allerlei vormen, maar dat werd niet direct verbonden aan kerkelijke participatie.

Laboratorium

De kerk zoekt zich vandaag de dag daarin een weg. Ook missionaire organisaties, zowel in Nederland als daarbuiten, zitten niet stil. De kerk in Europa lijkt op een laboratorium. Veel nieuwe ideeën worden uitgeprobeerd zodat gemeentestichtingsprojecten de kans krijgen om uit te groeien tot een kerk die krachtige genoeg is om te overleven in deze veranderende seculiere maatschappij.

Contextualisatie

Eén van de aandachtsgebieden is contextualisatie. Contextualisatie wil zeggen dat een kerk niet los van haar omgeving functioneert, maar deel uitmaakt van een maatschappelijk netwerk. Ze is geen eiland in een stormachtige seculiere zee. Als dit wordt onderkend, blijkt de werkelijkheid weerbarstig en vragen komen snel naar boven. Als de context in Europa op religieus vlak zo snel verandert, kan de kerk daarop anticiperen of moet ze haar eigen koers varen? Hoe bepaalt ze haar eigen positie ten opzichte van deze context?

Piketpaaltjes voor contextualisatie

Hans Kuijpers, directeur van ECM in Nederland, geeft een aanzet tot een definitie van contextualisatie. Hij zet daarna een aantal piketpaaltjes neer die helpen om dit thema in Europa verder uit te werken. Luister en praat mee over dit belangrijke thema via het webinar dat u vanachter uw eigen computer kan volgen.

Opgeven

Het webinar is op donderdag 17 mei en begint om 19.30 uur. Meldt u aan via de link of maail naar info ‘@’ missie1-8.nl. Na aanmelding wordt u de link toegestuurd die u toegang geeft tot de webinar internetapplicatie.