onbereikte volken

Naar aanleiding van een studiedag van Missie Nederland op 23 januari jl. publiceerde het Nederlands Dagblad twee artikelen over het bereiken van onbereikte volken en de toekomst van het christendom. De artikelen maken in één oogopslag duidelijk waar de prioriteiten van de kerk zouden moeten liggen.

Tijdens de studiedag legde Arco van de Leede, directeur van Interserve, uit dat het meeste missionaire geld en tijd wordt gestoken in landen waar het christendom al op eigen benen staat. Hij tweette al in augustus 2017:

,,Slecht 3% van de zendelingen werkt in een regio waar 97% nog nooit van Jezus hebben gehoord. Daarom is zending nodig.”

Belangrijke punten van zijn speech en een aantal andere missionaire thema’s passeren de revue in de twee artikelen en zijn daardoor uitermate geschikt om te gebruiken als achtergrond materiaal in de eigen gemeente. Opvallend is dat het artikel ‘Zending bereikt de miljarden niet’ duidelijk maakt dat er in Nederland twee missionaire benaderingen zijn te herkennen. De eerst sluit aan bij bestaande kerken in een missionaire omgeving. Missionaire arbeid heeft dan vaak een ondersteunende rol. De tweede zoekt naar mogelijkheden om het evangelie daar te laten wortel schieten waar de naam van Jezus nog nooit gehoord is. Het artikel maakt duidelijk dat door de eerste aanpak de onbereikte volken het evangelie niet zullen horen. Het wil niet zeggen dat een ondersteunende taak in samenwerking met een partnerkerk niet van belang is. Het houdt ons een speigel voor en vraagt: ,,Waar liggen onze prioriteiten?”

U kunt hier de artikelen downloaden:

Bekendheid met het christendom neemt af.

Zending bereikt de miljarden niet.