We zijn trots dat de vertaling van ‘When Everything is Missions’ beschikbaar. De Nederlandse titel is: ‘Wanneer alles Zending is’. Het boek is geschreven door onze collega’s Danny Spitters en Matthew Ellison. Zij benadrukken dat het verkondigen van het evangelie aan onbereikte volken een prioriteit moet zijn voor de kerk. Alle andere activiteiten binnen Gods Koninkrijk zijn van groot belang, maar mogen in geen geval de onbereikte volken links laten liggen. Ze onderbouwen hun visie vanuit de Bijbel en kunnen terugvallen op jarenlange missionaire ervaring.

Het boekje heeft in de Verenigde Staten nogal wat losgemaakt. Kerken en gemeenten komen tot de ontdekking dat ze niet grondig hebben nagedacht over de eigen missionaire presentie in de wereld. Wij hopen dat op dezelfde wijze kerken en gemeenten na denken hoe ze met middelen en talenten kunnen woekeren ten behoeve van het Koninkrijk van God.

Missie 1:8 wil u daar graag bij helpen. We bieden verschillende workshops, coachtrajecten en materialen aan om dieper over de eigen missionaire betrokkenheid na te denken. Bij een presentatie van Missie 1:8 in uw kerk of gemeente, krijgt u 2 exemplaren van het boekje gratis aangeboden. Het is ook te bestellen via www.amazon.co.uk.