Workshop

Tijdens de nieuw ontwikkelde workshop ‘Sleutels voor een mondiale visie’ laten we zien welke elementen een belangrijke rol spelen om gemeentebreed een visie voor zending te ontwikkelen. Na deze workshop wordt helder waar de gemeente aan zou kunnen werken om een brede betrokkenheid te vergroten en praktisch missionair aan de slag te gaan.

Waarom heeft de leiding van de gemeente geen zendingsvisie?

Deze vraag is ons menige keren gesteld. Het kwam met enige frustratie uit de monden van leden van zendingscommissies of thuisfrontteams. Tijdens de worshop wordt gesproken over ‘sleutels’ zodat een breed missionair besef begint te groeien in alle lagen van de gemeente, dus ook bij de leiding van de gemeente. Het rapport dat achteraf wordt toegezonden, kan gebruikt worden om verder door te praten met elkaar. Het is een ideale opstap naar een breder plan dat mensen op het oog heeft die nog nooit van Jezus hebben gehoord.

Praktische opmerkingen

De workshop duurt een half dagdeel (3,5 – 4 uur). Uitleg wordt afgewisseld met gesprek in kleine groepen. De uitkomsten worden na de workshop aan de deelnemers ter beschikking gesteld. De workshop is een ideale voorbereiding op een langer en uitgebreider coach-traject. Opgaven via het contactformulier op de website of een email naar info@missie1-8.nl.